Chính sách quyền riêng tư

Chính sách Bảo mật này trên trang web chính thức của Teachers https://www.teachers-world.net/ (sau đây gọi là “trang web này”) được điều hành bởi Nihonwasou (Viet Nam) Co., LTD. (Sau đây gọi là “Chúng tôi”) làm rõ những quy định của chúng tôi về xử lý thông tin của quý khách hàng đã cung cấp (sau đây gọi là “Thông tin Cá nhân”).

Xử lý thông tin cá nhân

Chúng tôi xây dựng chính sách bảo mật về xử lý thông tin cá nhân dựa trên việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định theo pháp luật dưới đây“ Xử lý thông tin cá nhân và dữ liệu quyền riêng tư”ở các nước Đông Nam Á.

 • “Luật An toàn thông tin mạng” (số 86/2015 / QH13, bắt đầu thi hành ngày 07/01/2016), Các luật khác có liên quan (Luật Công nghệ thông tin số 67/2006 / QH11, Luật Viễn thông số 41 / 2009 / QH12, Nghị định 72/2013 / NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, Luật An ninh mạng số 24/2018 / QH14, v.v.) <Việt Nam>
 • Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân (Personal Data Protection Act (PDPA) <Thái Lan>
 • Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân (Personal Data Protection Act 2010 (PDPA) <Malaysia>
 • Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân(Data Privacy Act (DPA)) <Philippines>
 • Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân (Personal Data Protection Act 2012(PDPA))<Singapore>

Về các công cụ phân tích truy cập

Trang web này sử dụng công cụ phân tích truy cập của Google “Google Analytics”. Google Analytics sử dụng cookie để thu thập dữ liệu lưu lượng truy cập. Dữ liệu lưu lượng truy cập này được thu thập ẩn danh và không nhận dạng được cá nhân truy cập. Bạn có thể kiểm tra cài đặt trình duyệt của bạn và từ chối sự thu thập này bằng cách tắt cookie.

Thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân khi bạn sử dụng trang web này. Tuy nhiên, việc thu thập sẽ được giới hạn ở mức tối thiểu cần thiết và khi xử lý, chúng tôi sẽ tuân thủ các luật và quy định liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân và các quy định nội bộ của công ty.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân do khách hàng ủy thác cho chúng tôi sẽ được sử dụng cho các mục đích sau.

 • Truyền tải các thông tin cho quý khách hàng như thông tin dịch vụ, nội dung cập nhật về dịch vụ và thông cáo báo chí
 • Kiểm tra thông tin tài khoản khi khách hàng sử dụng dịch vụ
 • Để cải thiện nội dung trang web này nhằm nâng cao độ hàilòng của khách hàng.
 • Để phát triển các dịch vụ mới
 • Để trả lời các câu hỏi và liên hệ khẩn cấp

Về bảo vệ thông tin cá nhân

Cần phải duy trì hệ thống bảo mật, bảo trì hệ thống quản lý và thiết lập các biện pháp cần thiết như quán triệt đào tạo cho nhân viên, thực hiện các biện pháp an toàn để quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân、để cho giữ thông tin cá nhân của khách hàng luôn chính xác, được cập nhật ở trạng thái mới nhất và ngăn chặn việc truy cập trái phép, mất mát, hư hỏng, giả mạo, rò rỉ thông tin cá nhân, v.v.,

Nghiêm cấm việc tiết lộ và cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ quản lý hợp lý các thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ email, địa chỉ, số điện thoại, thông tin đặt hàng,… do khách hàng ủy thác và không tiết lộ các thông tin cá nhân này cho bên thứ 3 trừ các trường hợp sau đây

 • Trường hợp được sự đồng ý của khách hàng
 • Trường hợp cung cấp thông tin cho bên mà chúng tôi ủy thác nghiệp vụ để tiến hành dịch vụ mà quý khách hàng yêu cầu
 • Trường hợp bị yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật

Xác nhận đương sự

Trường hợp khách hàng yêu cầu kiểm tra, sửa chữa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình,…chúng tôi sẽ xử lý sau khi đã xác nhận được đương sự.

Tuân thủ và xem xét các quy phạm, quy định pháp luật

Chúng tôi tuân thủ luật pháp và quy định của các quốc gia Đông Nam Á (Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia, Singapore, Myanmar, Lào) áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ, cũng như xem xét nội dung của chính sách này sao cho phù hợp và nỗ lực cải thiện nó.

Liên hệ

Mọi thắc mắc liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi, vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau.
Công ty TNHH Nihonwasou (Việt Nam) TEL: (+84)028 3820 4855