Teacher's Blog

Category
NIHONWASOU (VIET NAM) CO., LTD
Thông Báo

NIHONWASOU (VIET NAM) CO., LTD

2021/03/17

Sắp tới Teachers sẽ triển khai chương trình quay phóng sự các doanh nghiệp Nhật, để giới thiệu đến các bạn thêm nhiều công ty Nhật Bản cũng như nhu cầu tuyển dụng của họ. Hôm nay Teachers xin giới thiệu đến các bạn về Nihonwasou (Vietnam) Co.,Ltd công ty đang vận hành Teachers nhé.