Teacher's Blog

Category
TỪ VỰNG N1:Bài 5 – Động từ(P.1)
Học Tiếng Nhật
TỪ VỰNG N1:Bài 5 – Động từ(P.1)
Xin chào mọi người, tuần này mời các bạn cùng Teachers học các động từ N1 nhé! 雇う(やとう):thuê 励む(はげむ):nổ lực, chuyên tâm 心がける(こころがける):cố gắng (để làm gì đó) …
TỪ VỰNG N1:Bài 4 – Tính từ(P.2)
Học Tiếng Nhật
TỪ VỰNG N1:Bài 4 – Tính từ(P.2)
Xin chào mọi người, tuần này mời các bạn cùng Teachers học tiếp các tính từ N1 nhé! 健やかな(すこやかな):khỏe mạnh 逞しい(たくましい):vạm vỡ, mạnh mẽ, đầy sức sống 優雅な(ゆうがな…
TỪ VỰNG N1:Bài 4 – Tính từ(P.2)
Học Tiếng Nhật
TỪ VỰNG N1:Bài 4 – Tính từ(P.2)
Xin chào mọi người, tuần này mời các bạn cùng Teachers học tiếp các tính từ N1 nhé! 健やかな(すこやかな):khỏe mạnh 逞しい(たくましい):vạm vỡ, mạnh mẽ, đầy sức sống 優雅な…
TỪ VỰNG: 和製英語 – Wasei eigo
Học Tiếng Nhật
TỪ VỰNG: 和製英語 – Wasei eigo
Xin chào mọi người! Không biết rằng các bạn đọc của Teachers đã bao giờ gặp một số từ ngoại lai trong tiếng Nhật mượn từ tiếng Anh nhưng lại mang một ý nghĩa có vẻ không liên quan đến từ gốc trong ti…
TỪ VỰNG: N1- Bài 2 Các từ vựng katakana hay gặp
Học Tiếng Nhật
TỪ VỰNG: N1- Bài 2 Các từ vựng katakana hay gặp
Xin chào mọi người, như chúng ta đã biết katakana là 1 phần trong hệ thống chữ viết trong tiếng Nhật bên cạnh hiragana, kanji. Katakana thường được dùng để phiên âm cho một số từ ngoại lai, hoặc để v…
TỪ VỰNG: N1 – Bài 1
Học Tiếng Nhật
TỪ VỰNG: N1 – Bài 1
Xin chào mọi người, hiện tại nhiều bạn đọc của Teachers đang chuẩn bị cho kỳ thi JLPT N1 và chắc là cũng có nhiều bạn đang cảm thấy lạc lối, không biết bắt đầu từ đâu trong biển từ vựng mênh mông của…
TỪ VỰNG: BẢNG LƯƠNG
Học Tiếng Nhật
TỪ VỰNG: BẢNG LƯƠNG
Xin chào mọi người, tuần này Teachers sẽ giới thiệu với các bạn một số từ vựng chúng ta hay bắt gặp trên bảng lương. Tùy theo bạn nhận lương ở Việt Nam hay Nhật Bản hoặc theo chế độ của công ty mà sẽ…
TỪ VỰNG : CHỦ ĐỀ TÌM VIỆC, PHỎNG VẤN
Học Tiếng Nhật
TỪ VỰNG : CHỦ ĐỀ TÌM VIỆC, PHỎNG VẤN
Xin chào các bạn! Tuần này Teachers sẽ giới thiệu đến các bạn một số từ vựng hay sử dụng khi tìm việc, phỏng vấn. Các bạn có thể tự mình đặt câu cho mỗi từ để ghi nhớ từ vựng mới nhanh hơn nhé! Còn b…
TỪ VỰNG: THÀNH NGỮ,TỤC NGỮ, CÁCH DIỄN ĐẠT LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘNG VẬT
Học Tiếng Nhật
TỪ VỰNG: THÀNH NGỮ,TỤC NGỮ, CÁCH DIỄN ĐẠT LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘNG VẬT
(PHẦN 1) Chúng Ta Sẽ Nói Về Con Chó 犬(いぬ) Nhé Xin chào các bạn! Chúng ta hay bắt gặp hình ảnh các động vật được sử dụng trong từ vựng, thành ngữ hay những cách diễn đạt trong các ngôn ngữ, tu…
TỪ VỰNG : CHỦ ĐỀ NGƯỜI THÂN – GIA ĐÌNH (PHẦN 2)
Học Tiếng Nhật
TỪ VỰNG : CHỦ ĐỀ NGƯỜI THÂN – GIA ĐÌNH (PHẦN 2)
Xin chào các bạn! Tuần này mời các bạn cùng Teachers học thêm một số từ vựng về chủ đề người thân – gia đình nhé! 姉妹 (しまい): Chị em 兄弟(きょうだい): Anh em 従姉妹(いとこ): …